Castigatori

Locul I: Turza Maximilian cu lucrarea "Sweet Urban Sugar"

Premiul1

Locul II: Panduru Stefania cu lucrarea "Vintage "

Premiul2

Locul III: Palincas Florian cu lucrarea "Agrana Fantasy World"

Premiul3